VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI

Naslovna / O NAMA / VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI

Vizija
Utjecati na promjenu načina rada i osnažiti ženske talente.

Misija
Učiniti ženske talente utjecajnijima na autentičan ženski način.

Vrijednosti
Inspiracija za novo ili „staro“ što nas potiče na akciju i čini sretnima.
Autentičnost mišljenja, ponašanja, individualnog izražaja, a ne prihvaćanje uobičajenih obrazaca i dominantnih poslovnih uzora.
Komunikacija bazirana na otvorenosti, uvažavanju različitosti i angažiranosti.
Osnaživanje nedovoljno vidljivih potencijala.
Doprinos koji čini svijet boljim mjestom za život.